Ett äkta New England

willa-nordic-a3031-arkitektritat-liggande- 0002 A3031-8-av-15

Fasaderna i sitt ursprungsutseende är ofta högresta med symmetriaxel runt den oftast centralt placerade entrén, gärna med ett blickfång i form av en antikinspirerad entréveranda. Dubbeldörrar är vanligt förekommande, men kan i ett modernt hus med fördel bytas till en enkeldörr med sidoljus på ömse sidor.

willa-nordic-a3031-arkitektritat-liggande- 0000 A3031-12-av-15

Vid vindsinredning ser man ofta de typiska höga och smala takkuporna med spetsiga tak, som måste placeras med symmetri och i balans med den övriga fasaden. Taken är i original beklädda med olika former av överlappande skivor av trä, sten eller papp. Vi brukar oftast använda släta pannor av betong eller pappshingel, som på ett bra sätt efterliknar originalet, och är anpassat till vårt sätt att bygga. Bandfalsad plåt fungerar också bra, speciellt när man ansluter lägre typiska tillbyggnader i form av entrétak och överbyggda uteplatser. Man kan även använda taktegel vilket fungerar bra i vårt svenska klimat.

willa-nordic-a3031-arkitektritat-liggande- 0006 A3031-3-av-15

Man har ofta stora verandor längs hela eller delar av fasaderna. I andra fall är den begränsad till entrén. När man gör en sådan veranda, är det mycket viktigt att utforma stolparna som bär upp taket på ett omsorgsfullt sätt. Alltså på samma sätt som andra detaljer, så att man ser att innehavaren vill visa att man har ett hem man värdesätter. Avslutningsvis kan New Englandstilen sammanfattas som en stil där man hyllar enkelhet, renhet och respekt för historien, men när vi gör ett sådant hus i vår miljö, så måste vi på samma sätt anpassa oss till vår historia, och den miljö där vi placerar huset.

willa-nordic-a3031-arkitektritat-staende- 0002 A3031-13-av-15willa-nordic-a3031-arkitektritat-staende- 0001 A3031-14-av-15

willa-nordic-a3031-arkitektritat-staende- 0000 A3031-15-av-15willa-nordic-a3031-arkitektritat-staende- 0006 Layer-5

2019-11-08T16:02:41+00:00