Peo Oskarsson, berätta om New England-stilen

– Det är en stil som har sina rötter i nordöstra USA och som andas sköna kvällar och avslappnat umgänge. När vi tänker på New England-stilen förknippar vi den nog mest med fyrar, signalflaggor, mässing, gamla skeppstillbehör och ”stars and stripes”. Stilen präglas också av ljusa färger på väggar och textilier och gärna mörkare träslag på möblerna, som för tankarna till tjärade skepp.

Varför tror du att denna stil är så oerhört populär i Sverige?
– I Sverige är det lätt att ta till sig denna stil, då den är naturlig att kombinera med vår egen
skärgårdsstil. Besöker du New England  kommer du att finna att stilen har ett brett spektrum, allt från koloniala herrgårdar på Rhode Islands landsbygd till en liten strandstuga vid Martha’s Vineyard Det som förenar stilarna från New England är respekten för det gamla tillsammans med renhet och enkelhet i sann ”shakeranda”. Den del av stilen, som vi anammat i Sverige skulle nog amerikanerna kalla för ”Nautical Theme” alltså ett marint tema.

Vart kommer inspirationen till stilen från?
– Exteriört finns det i nordöstra USA en mängd influenser från kolonial-makternas ursprungs-arkitektur, som blandats upp med antika förebilder från Grekland och Italien. När vi idag skapar ett New England-hus i Sverige tänker vi nog i första hand på vitmålade rena fasader med liggande trä-panel och sparsmakade dekora-tioner i ”shakerstil”. Exempel på sådana dekorationer är en trappstegsformad liten takfot, som gärna får gå runt hörn, och bilda ett ”kapitäl”  som avslutning över hörnstolpen. Hörnstolpen som är en förenklad version av en grekisk kolonn får gärna dekoreras med ett enkelt fräst spår, eller utgöras av dubbla knutbrädor. Runt fönster och dörrar bör man utforma omfattningarna med lite mera omsorg än vanligt för att hitta den rätta känslan. Det som är risk-abelt, är dock att man överdriver detta och det blir allt för mycket ”snickarglädje”. Det är dom små nyanserna som gör skillnaden och som kännetecknar den avskalade shakerstilen som vi skandinaver har så lätt att ta till oss.

En detalj som man lätt fastnar vid på ett New England-hus är fönstren, hur tänker du runt dem?
– Fönstren, som är husets ”ögon” och ger det mycket av dess karaktär, är i original ett skjutfönster med kraftig horisontell mittpost. Över och under mittposten delas fönstret in i sex lika delar med klenare spöjs. När vi idag gör en modern svensk variant av dessa fönster, kan vi förenkla spröjsindelningen på många olika sätt. Det viktiga är att hitta känslan av New England och att sedan anpassa oss till den miljö huset är beläget i. Fönsterluckor kan ibland vara ett dekorativt inslag, som återfinns på väldigt många hus i nordöstra USA, men som inte alltid passar in i vår miljö. På fasader med ett fåtal symmetriskt placerade fönster är det emellertid ofta ett bra sätt att få ett eget karakteristiskt utseende.

Beskriv vad som är typiskt för fasaden
– Fasaderna i sitt ursprungs-utseende är ofta högresta med symmetriaxel runt den oftast centralt placerade entrén, gärna med ett blickfång i form av en antikinspirerad entréveranda. Dubbeldörrar är vanligt förekommande, men kan i ett modernt hus med fördel bytas till en enkeldörr med sidoljus på ömse sidor.

Taken har ofta ett speciellt utryck, kan du beskriva dem?
– Vid vindsinredning ser man ofta de typiska höga och smala takkuporna med spetsiga tak, som måste placeras med symmetri och i balans med den övriga fasaden. Taken är i original beklädda med olika former av överlappande skivor av trä, sten eller papp. Vi brukar oftast använda släta pannor av betong eller pappshingel, som på ett bra sätt efterliknar orginalet, och är anpassat till vårt sätt att bygga.
Bandfalsad plåt fungerar också bra, speciellt när man ansluter lägre typiska tillbyggnader i form av entrétak och överbyggda uteplatser.

Berätta om den typiska verandan som verkar vara en viktig del av exteriören
– Man har ofta stora verandor längs hela eller delar av fasaderna. I andra fall är den begränsad till entren. När man gör en sådan veranda, är det mycket viktigt att utforma stolparna som bär upp taket på ett omsorgsfullt sätt. Alltså på samma sätt som andra detaljer, så att man ser att innehavaren vill visa att man har ett hem man värdesätter, och är en del av familjen som bor där.
Avslutningsvis kan New England-stilen sammanfattas som en stil, där man hyllar enkelhet, renhet och respekt för historien, men när vi gör ett sådant hus i vår miljö, så måste vi på samma sätt anpassa oss till vår historia, och den miljö där vi placerar huset.

Läs mer på www.willanordic.se

TEXT: MIKAEL TORSTENSSON
FOTO: WILLA NORDIC

2017-09-05T15:41:58+00:00